ကိုယ်ဝန်တွက်စက်

အောက်ဖော်ပြပါကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုတွက်ချက်မှုသည် ရက်သတ္တပတ်၏ခန့်မှန်းချက် အစီရင်ခံနောက်ဆုံးပုံမှန်ရာသီကာလနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မပါဝင်ပါ။ လွဲချော်သောကာလသည်သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ ကာလတစ်ခုရှိခြင်းသည်သင်ကိုယ်ဝန်မရှိပါဟုမဆိုလိုပါ။ ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး မှစစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ် ၀ န်စစ်ဆေးမှု (သို့မဟုတ်) ultrasound တစ်ခုတည်းကသာကိုယ်ဝန်နှင့်ခန့်မှန်းခြေကိုယ် ၀ န်ကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ ဂဏန်းတွက်စက်ကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်သာအသုံးပြုသင့်သည်။ ရက်သတ္တပတ်များစွာကိုယ်ဝန်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်နေ့၊

[calculator]