လူနာဌာန

 

သင်သည်လူသစ်တစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ ပြန်လာနေသည့်လူနာဖြစ်စေသင်ရက်ချိန်းယူခြင်း၊ လူနာ၏အချက်အလက်ပုံစံများကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ခြင်းတောင်းခံရန်ဤစာမျက်နှာကိုသုံးနိုင်သည်။

 

သင်ဘာလုပ်ချင်ပါသလဲ

 

ရက်ချိန်းယူရန်တောင်းဆိုသည်

 

ကျွန်တော့်ချိန်းဆိုမှုကိုပြောင်းလဲ / ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ

 

လူနာပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ပါ

 

နောက်ဆက်တွဲအကဲဖြတ်

 

လူနာပုံစံစာကြည့်တိုက် (PDF)

 

ဘဏ္assistanceာရေးအကူအညီအကြောင်းကိုလေ့လာပါ

 

Telehealth အကြောင်းလေ့လာပါ

 

ကိုယ်ဝန်တွက်စက်

စမ်းသပ်